Avelsston

Stall Lofterud

Grunden för ett framgångsrikt avelsarbete är bra ston. De ston vi avlar/avlat på tillhör kända, mycket prestationsstarka mödernelinjer.

 

Vårt avelsmål är hästar med gott temperament, hög ridbarhet, tre goda grundgångarter och en ändamålsenlig exteriör.

 

Bra stallmiljö, kuperade betesmarker och egenproducerat förstklassigt grovfoder ger oss de bästa förutsättningarna att få fram friska, sunda, välutvecklade och hållbara hästar.

 

2019 väntar vi två föl - hingstföl kommer att vara till salu och kan tingas redan nu:

  • Föl e Ironman H, ue Biggles - Sack - Judex xx
  • Föl e Blue Hors Farrell, ue Gribaldi - Schwadroneur - Goldlack

Våra tidigare avelsston kan du läsa om under fliken VIP-hästar.